Slektsoversikt fra
 Trondheimsområdet

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 11,687  
Antall menn 5,930 (50.74%)  
Antall kvinner 5,741 (49.12%)  
Antall ukjent kjønn 16 (0.14%)  
Antall nålevende 3,267  
Antall familier 3,840  
Antall unike etternavn 3,019  
Antall Bilder 1,338  
Antall Dokumenter 1  
Antall Gravsteiner 1  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 457  
Gjennomsnittlig levetid1 66 år, 130 dager  
Tidligste fødselsdato (Fredrik Bachke Dessen 1333  

 Lengstlevende1   Alder 
Aspaas, Anne Thomasdtr f. Ormhaug 124 år  
Horneman, Henrik Olaus 119 år 349 dager  
von Krogh, Alida f. von Bolten 113 år  
Jonsdatter, Ellen 111 år  
Baardshaug, Johanna 109 år  
Jonsen Unsgård, Henning 108 år  
Bachke, Emilie f. Ræder 107 år 234 dager  
Gadebusch, Elisabeth Garnet f. Lysholm 105 år 224 dager  
Andersen, Emil 104 år 105 dager  
Leth-Olsen, Anne Christine 104 år  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.

Mere informasjon om dette slektstreet